Itellaga kohaletoimetamine Eestis TASUTA - Rahvusvaheliseks müügiks suletud

Kasutustingimused

ÜLEVAADE
Seda veebisaiti haldab The Hope Distillery OÛ. Kogu saidil viitavad terminid "meie", "meie" ja "meie" nimele The Hope Distillery OÛ. Hope Distillery OÛ pakub seda veebisaiti, sealhulgas kogu sellel saidil saadaolevat teavet, tööriistu ja teenuseid teile, kasutajale, tingimusel, et nõustute kõigi siin esitatud tingimuste, põhimõtete ja teadetega.

Meie saiti külastades ja/või meilt midagi ostes kasutate meie "teenust" ja nõustute järgima järgmisi tingimusi ("Teenusetingimused", "Tingimused"), sealhulgas täiendavad tingimused ja eeskirjad, millele siin viidatakse ja/või mis on saadaval hüperlingi kaudu. Need teenusetingimused kehtivad kõigile saidi kasutajatele, sealhulgas ilma piiranguteta kasutajatele, kes on brauserid, müüjad, kliendid, kaupmehed ja/või sisu kaasautorid.

Enne meie veebisaidile sisenemist või kasutamist lugege need teenusetingimused hoolikalt läbi. Saidi mis tahes osale sisenedes või seda kasutades nõustute järgima neid teenusetingimusi. Kui te ei nõustu kõigi selle lepingu tingimustega, ei tohi te veebisaidile siseneda ega teenuseid kasutada. Kui neid teenusetingimusi käsitletakse pakkumisena, on nõustumine sõnaselgelt piiratud nende teenusetingimustega.

Kõikidele uutele funktsioonidele või tööriistadele, mis praegusesse poodi lisatakse, kehtivad samuti teenusetingimused. Sellel lehel saate igal ajal vaadata teenusetingimuste uusimat versiooni. Jätame endale õiguse ajakohastada, muuta või asendada mis tahes osa käesolevatest teenusetingimustest, postitades uuendused ja/või muudatused meie veebisaidile. Teie kohustus on seda lehte perioodiliselt muudatuste osas kontrollida. Veebisaidi jätkuv kasutamine või juurdepääs sellele pärast muudatuste postitamist tähendab nende muudatustega nõustumist.

Meie poodi majutab Shopify Inc. Nad pakuvad meile veebipõhist e-kaubanduse platvormi, mis võimaldab meil oma tooteid ja teenuseid teile müüa.

1. JAOTIS – VEEBIPOE TINGIMUSED
Nende teenusetingimustega nõustudes kinnitate, et olete oma elukohariigis või provintsis vähemalt täisealine või et olete olete oma elukohariigis või provintsis täisealine ja olete andnud meile nõusoleku lubada oma alaealistel ülalpeetavatel seda saiti kasutada.
Te ei tohi kasutada meie tooteid ühelgi ebaseaduslikul või volitamata otstarbel ega rikkuda teenust kasutades oma jurisdiktsiooni seadusi (sealhulgas, kuid mitte ainult, autoriõiguse seadusi).
Te ei tohi edastada usse ega viirusi ega hävitavat koodi.
Mis tahes tingimuste rikkumine toob kaasa teie teenuste viivitamatu lõpetamise.

2. JAOTIS – ÜLDTINGIMUSED
Jätame endale õiguse keelduda teenuse osutamisest ükskõik millisel põhjusel ja mis tahes ajal.
Mõistate, et teie sisu (v.a krediitkaarditeave) võidakse edastada krüptimata ja see võib hõlmata (a) edastamist erinevate võrkude kaudu; ja b) muudatused, mis on seotud võrkude või seadmete ühendamise tehniliste nõuetega vastavusse viimiseks. Krediitkaarditeave on võrgu kaudu edastamise ajal alati krüpteeritud.
Nõustute mitte reprodutseerima, dubleerima, kopeerima, müüma, edasi müüma ega kasutama ühtegi teenuse osa, teenust ega juurdepääsu teenusele või mis tahes kontakti veebisaidil, mille kaudu teenust osutatakse, ilma selgesõnalise kirjaliku kirjata. meie luba.
Selles lepingus kasutatud pealkirjad on lisatud ainult mugavuse huvides ega piira ega mõjuta neid tingimusi muul viisil.

3. JAOTIS – TEABE TÄPSUS, TÄIELIKUS JA ÕIGEAEGSUS
Me ei vastuta, kui sellel saidil kättesaadavaks tehtud teave ei ole täpne, täielik või ajakohane. Sellel saidil olev materjal on mõeldud ainult üldiseks teabeks ning sellele ei tohiks tugineda ega kasutada otsuste tegemise ainsa alusena ilma esmaste, täpsemate, täielikumate või õigeaegsemate teabeallikatega konsulteerimata. Selle saidi materjalile tuginemine on teie enda riisikol.
See sait võib sisaldada teatud ajaloolist teavet. Ajalooline teave ei ole tingimata ajakohane ja on esitatud ainult viitamiseks. Jätame endale õiguse selle saidi sisu igal ajal muuta, kuid meil ei ole kohustust oma saidil mingit teavet värskendada. Nõustute, et teie kohustus on jälgida meie saidi muudatusi.

4. JAOTIS – TEENUSE JA HINDADE MUUDATUSED
Meie toodete hindu võidakse ette teatamata muuta.
Jätame endale õiguse teenust (või selle mis tahes osa või sisu) igal ajal ilma ette teatamata muuta või selle pakkumine katkestada.
Me ei vastuta teie ega ühegi kolmanda osapoole ees teenuse muutmise, hinnamuutuse, peatamise või katkestamise eest.

JAOTIS 5 – TOOTED VÕI TEENUSED (vajadusel)
Teatud tooted või teenused võivad olla veebisaidi kaudu saadaval ainult võrgus. Nendel toodetel või teenustel võib olla piiratud kogus ja neid saab tagastada või vahetada ainult vastavalt meie tagastuspoliitikale.
Oleme teinud kõik endast oleneva, et kuvada võimalikult täpselt meie toodete värvid ja pildid, mis poes ilmuvad. Me ei saa garanteerida, et teie arvutimonitori mis tahes värvi kuva on täpne.
Jätame endale õiguse, kuid ei ole kohustatud, piirata oma toodete või teenuste müüki ühelegi isikule, geograafilisele piirkonnale või jurisdiktsioonile. Võime seda õigust kasutada igal üksikjuhul eraldi. Jätame endale õiguse piirata pakutavate toodete või teenuste koguseid. Kõiki toodete kirjeldusi või toodete hindu võidakse meie äranägemisel igal ajal ette teatamata muuta. Jätame endale õiguse mis tahes toote tootmine igal ajal katkestada. Kõik sellel saidil tehtud toote või teenuse pakkumised on kehtetud, kui see on keelatud.
Me ei garanteeri, et teie ostetud või hangitud toodete, teenuste, teabe või muu materjali kvaliteet vastab teie ootustele või et teenuses esinevad vead parandatakse.

6. JAOTIS – ARVELDAMISE JA KONTOTEABE TÄPSUS
Jätame endale õiguse keelduda kõigist teie poolt meile esitatud tellimustest. Võime oma äranägemise järgi piirata või tühistada ühe inimese, leibkonna või tellimuse kohta ostetud koguseid. Need piirangud võivad hõlmata tellimusi, mis on tehtud samale kliendikontole või selle all, sama krediitkaardiga ja/või tellimusi, mis kasutavad sama arveldus- ja/või tarneaadressi. Kui muudame tellimust või tühistame selle, võime proovida teid teavitada, võttes ühendust tellimuse tegemise ajal antud e-posti ja/või arveldusaadressi/telefoninumbriga. Jätame endale õiguse piirata või keelata tellimusi, mida meie hinnangul näivad olevat esitanud edasimüüjad, edasimüüjad või turustajad.

Nõustute esitama kõigi meie poes tehtud ostude kohta jooksvat, täielikku ja täpset ostu- ja kontoteavet. Nõustute viivitamatult värskendama oma kontot ja muud teavet, sealhulgas oma e-posti aadressi ja krediitkaardinumbreid ning aegumiskuupäevi, et saaksime teie tehingud lõpule viia ja vajadusel teiega ühendust võtta.

Täpsema teabe saamiseks vaadake meie tagastuspoliitikat.

7. JAOTIS – VALIKULISED TÖÖRIISTAD
Võime pakkuda teile juurdepääsu kolmandate osapoolte tööriistadele, mida me ei jälgi ega oma kontrolli ega sisendit.
Te tunnistate ja nõustute, et pakume juurdepääsu sellistele tööriistadele "nagu on" ja "nagu on saadaval" ilma igasuguste garantiide, esituste või tingimusteta ja ilma igasuguse kinnituseta. Meil ei ole mingit vastutust, mis tuleneb või on seotud teie valikuliste kolmanda osapoole tööriistade kasutamisega.
Saidi kaudu pakutavate valikuliste tööriistade kasutamine toimub täielikult teie enda vastutusel ja äranägemisel ning peaksite tagama, et olete kursis tingimustega, mille alusel asjaomane kolmandast osapoolest pakkuja(d) tööriistu pakuvad, ja nõustute nendega. ).
Samuti võime tulevikus pakkuda veebisaidi kaudu uusi teenuseid ja/või funktsioone (sealhulgas uute tööriistade ja ressursside väljalaskmine). Sellistele uutele funktsioonidele ja/või teenustele kehtivad samuti käesolevad teenusetingimused.

8. JAOTIS – KOLMANDATE OSAPOOLTE LINGID
Teatud meie teenuse kaudu saadaolevad sisu, tooted ja teenused võivad sisaldada materjale kolmandatelt osapooltelt.
Sellel saidil olevad kolmandate osapoolte lingid võivad teid suunata kolmandate osapoolte veebisaitidele, mis ei ole meiega seotud. Me ei vastuta sisu või täpsuse uurimise ega hindamise eest ning me ei garanteeri ega vastuta kolmandate osapoolte materjalide või veebisaitide ega kolmandate osapoolte muude materjalide, toodete või teenuste eest.
Me ei vastuta kahjude eest, mis on seotud kaupade, teenuste, ressursside, sisu ostmise või kasutamisega või mis tahes muude tehingutega, mis on tehtud seoses mis tahes kolmandate osapoolte veebisaitidega. Lugege hoolikalt üle kolmanda osapoole eeskirjad ja tavad ning veenduge, et mõistate neid enne mis tahes tehingu tegemist. Kolmandate osapoolte tooteid puudutavad kaebused, pretensioonid, mured või küsimused tuleks suunata kolmandale osapoolele.

9. JAOTIS – KASUTAJATE KOMMENTAARID, TAGASISIDE JA MUUD ESITAMISED
Kui saadate meie palvel teatud konkreetsed esildised (näiteks konkursitööd) või ilma meiepoolse taotluseta loovad ideed, ettepanekud, ettepanekud, plaanid või muud materjalid, kas võrgus, e-posti teel, posti teel või muul viisil (koos „kommentaarid“), nõustute, et võime igal ajal ilma piiranguteta redigeerida, kopeerida, avaldada, levitada, tõlkida ja muul viisil kasutada mis tahes meediumis meile edastatud kommentaare. Meil ei ole ega pea olema kohustust (1) hoida mis tahes kommentaare konfidentsiaalsena; (2) maksma hüvitist mis tahes kommentaaride eest; või (3) vastata mis tahes kommentaaridele.
Võime, kuid meil pole kohustust, jälgida, redigeerida või eemaldada sisu, mis meie hinnangul on ebaseaduslik, solvav, ähvardav, laimav, laimav, pornograafiline, nilbe või muul viisil taunitav või mis rikub mis tahes osapoole intellektuaalomandit või Kasutustingimused.
Nõustute, et teie kommentaarid ei riku ühegi kolmanda osapoole õigusi, sealhulgas autoriõigust, kaubamärki, privaatsust, isikukaitset ega muid isiklikke või omandiõigusi. Lisaks nõustute, et teie kommentaarid ei sisalda laimavat või muul viisil ebaseaduslikku, solvavat või nilbet materjali ega arvutiviirust või muud pahavara, mis võiksid mingil viisil mõjutada teenuse või sellega seotud veebisaidi toimimist. Te ei tohi kasutada valet e-posti aadressi, esineda kellegi teisena peale iseenda ega muul viisil meid või kolmandaid osapooli kommentaaride päritolu osas eksitada. Vastutate ainuisikuliselt oma kommentaaride ja nende täpsuse eest. Me ei võta vastutust ega vastuta teie või mis tahes kolmanda osapoole postitatud kommentaaride eest.

10. JAOTIS – ISIKUANDMED
Teie isikuandmete esitamine poe kaudu on reguleeritud meie privaatsuspoliitikaga. Meie privaatsuspoliitika vaatamiseks.

11. JAOTIS – VEAD, EBATÄPSUSED JA VÄLJAjätmised
Aeg-ajalt võib meie saidil või teenuses olla teavet, mis sisaldab trükivigu, ebatäpsusi või väljajätmisi, mis võivad olla seotud tootekirjeldustega, hinnakujundus, tutvustused, pakkumised, toodete saatmiskulud, transiidiajad ja saadavus. Jätame endale õiguse parandada vigu, ebatäpsusi või puudusi ning muuta või värskendada teavet või tühistada tellimusi, kui mis tahes teave teenuses või seotud veebisaidil on ebatäpne igal ajal ilma ette teatamata (kaasa arvatud pärast tellimuse esitamist). .
Me ei võta kohustust uuendada, muuta ega täpsustada teenuses või seotud veebisaidil olevat teavet, sealhulgas, kuid mitte ainult, hinnateavet, välja arvatud seadusega nõutud juhtudel. Teenuses või seotud veebisaidil ei kohaldata ühtegi täpsustatud värskendus- või värskenduskuupäeva, mis viitab sellele, et kogu teenuses või seotud veebisaidil olevat teavet on muudetud või värskendatud.

JAOTIS 12 – KEELATUD KASUTUSED
Lisaks muudele teenusetingimustes sätestatud keeldudele on teil keelatud kasutada saiti või selle sisu: (a) ebaseaduslik eesmärk; (b) kutsuda teisi sooritama või osalema mis tahes ebaseaduslikke tegusid; (c) rikkuda rahvusvahelisi, föderaalseid, provintsi või osariigi määrusi, reegleid, seadusi või kohalikke määrusi; (d) rikkuda või rikkuda meie intellektuaalomandi õigusi või teiste intellektuaalomandi õigusi; (e) ahistada, kuritarvitada, solvata, kahjustada, laimata, laimata, halvustada, hirmutada või diskrimineerida soo, seksuaalse sättumuse, usutunnistuse, etnilise päritolu, rassi, vanuse, rahvusliku päritolu või puude alusel; f) esitada vale või eksitavat teavet; (g) viiruste või mis tahes muud tüüpi pahatahtliku koodi üleslaadimiseks või edastamiseks, mida kasutatakse või võidakse kasutada mis tahes viisil, mis mõjutab teenuse või mis tahes seotud veebisaidi, muude veebisaitide või Interneti funktsionaalsust või toimimist; (h) koguda või jälgida teiste isikuandmeid; (i) rämpsposti saatmiseks, andmepüügiks, pharmimiseks, ettekäändeks, ämblikuks, roomamiseks või kraapimiseks; (j) mis tahes nilbetel või ebamoraalsetel eesmärkidel; või (k) Teenuse või mis tahes seotud veebisaidi, muude veebisaitide või Interneti turvafunktsioonide sekkumiseks või nendest kõrvalehoidmiseks. Jätame endale õiguse lõpetada teie teenuse või sellega seotud veebisaidi kasutamine keelatud kasutusviiside rikkumise tõttu.

JAOTIS 13 – GARANTIIDEST LAHTIÜTLEMINE; VASTUTUSE PIIRANG
Me ei garanteeri, esinda ega garanteeri, et meie teenuse kasutamine on katkematu, õigeaegne, turvaline või vigadeta.
Me ei garanteeri, et teenuse kasutamisest saadavad tulemused on täpsed või usaldusväärsed.
Nõustute, et aeg-ajalt võime teenuse määramata ajaks eemaldada või teenuse igal ajal ilma teid ette teatamata tühistada.
Nõustute sõnaselgelt, et teenust kasutate või ei saa kasutada ainult teie vastutusel. Teenust ja kõiki teenuse kaudu teile tarnitavaid tooteid ja teenuseid pakutakse (välja arvatud meie poolt sõnaselgelt märgitud juhtudel) teie kasutamiseks „sellisena” ja „nagu saadaval”, ilma mis tahes esinduste, garantiide või tingimusteta, olgu need selgesõnalised või kaudne, sealhulgas kõik kaudsed garantiid või tingimused turustatavuse, turustatava kvaliteedi, konkreetseks otstarbeks sobivuse, vastupidavuse, omandiõiguse ja õiguste mitterikkumise kohta.
The Hope Distillery OÛ, meie direktorid, ametnikud, töötajad, sidusettevõtted, agendid, töövõtjad, internid, tarnijad, teenusepakkujad või litsentsiandjad ei vastuta mingil juhul vigastuste, kaotuste, nõuete või mis tahes otsese, kaudse, juhusliku kahju eest. , mis tahes liiki karistuslikud, eri- või kaudsed kahjud, sealhulgas ilma piiranguteta saamata jäänud kasum, saamata jäänud tulu, saamata jäänud säästud, andmete kadu, asenduskulud või muud sarnased kahjud, olenemata sellest, kas need tulenevad lepingust, deliktist (sealhulgas hooletusest), rangest vastutusest või muul viisil, mis tuleneb mis tahes teenuse või teenuse abil hangitud toodete kasutamisest või mis tahes muust nõude, mis on mis tahes viisil seotud teenuse või toote kasutamisega, sealhulgas, kuid mitte ainult, mis tahes vead või puudused mis tahes sisus või mis tahes kahjus või kahjus, mis on tekkinud teenuse või teenuse kaudu postitatud, edastatud või muul viisil kättesaadavaks tehtud sisu (või toote) kasutamise tõttu, isegi kui nende võimalusest teavitatakse. Kuna mõned osariigid või jurisdiktsioonid ei võimalda tagajärgede või juhuslike kahjude eest vastutuse välistamist või piiramist, on sellistes osariikides või jurisdiktsioonides meie vastutus piiratud seadusega lubatud maksimaalse ulatusega.

14. JAOTIS – HÜVITUS
Nõustute hüvitama, kaitsma ja kahjutuks tegema ettevõtet The Hope Distillery OÛ ja meie emaettevõtet, tütarettevõtteid, sidusettevõtteid, partnereid, ametnikke, direktoreid, agente, töövõtjaid, litsentsiandjad, teenusepakkujad, alltöövõtjad, tarnijad, internid ja töötajad, kes on vabad mis tahes nõuetest või nõudmistest, sealhulgas mõistlikest advokaaditasudest, mille on esitanud mis tahes kolmas osapool, mis on tingitud käesolevate teenusetingimuste või nendesse lisatud dokumentide rikkumisest või sellest tulenevalt. viitega või mis tahes seaduse või kolmanda osapoole õiguste rikkumisega.

JAOTIS 15 – ERALDATAVUS
Juhul kui mõni nende teenusetingimuste säte tunnistatakse ebaseaduslikuks, tühiseks või jõustamatuks, on see säte sellegipoolest täies ulatuses jõustatav kohaldatava õigusega lubatud ja jõustamatu osa loetakse käesolevatest teenusetingimustest eraldatuks, ei mõjuta selline määramine muude ülejäänud sätete kehtivust ja jõustatavust.

16. JAOTIS – LÕPETAMINE
Poolte kohustused ja kohustused, mis on võetud enne lõpetamiskuupäeva, jäävad kehtima ka pärast käesoleva lepingu lõpetamist kõigil eesmärkidel.
Need teenusetingimused kehtivad kuni teie või meie poolt nende lõpetamiseni. Võite need teenusetingimused igal ajal lõpetada, teatades meile, et te ei soovi enam meie teenuseid kasutada, või kui lõpetate meie saidi kasutamise.
Kui meie ainsa hinnangu kohaselt ei suuda te või kahtlustame, et olete rikkunud nende teenusetingimuste mis tahes tingimust või sätet, võime ka selle lepingu igal ajal ilma ette teatamata lõpetada ja te vastutate kõigi eest. võlgnetavad summad kuni lõpetamise kuupäevani (kaasa arvatud); ja/või võib seetõttu keelata teil juurdepääsu meie teenustele (või nende mis tahes osale).

JAOTIS 17 – KOGU LEPING
Kui me ei kasuta ega jõusta käesolevates teenusetingimustes sätestatud õigust või sätet, ei tähenda see sellest õigusest või sättest loobumist.
Need teenusetingimused ja kõik meie poolt sellel saidil või teenusega seotud eeskirjad või tegevusreeglid moodustavad teie ja meie vahelise lepingu ja arusaamise ning reguleerivad teie teenuse kasutamist, asendades kõik varasemad või samaaegsed lepingud, Teie ja meie vaheline suuline või kirjalik suhtlus ja ettepanekud (sealhulgas, kuid mitte ainult, teenusetingimuste mis tahes varasemad versioonid).
Käesolevate teenusetingimuste tõlgendamisel esinevaid ebaselgusi ei tõlgendata sõnastuse koostaja vastu.

JAOTIS 18 – KEHTIVAD SEADUSED
Käesolevaid teenusetingimusi ja kõiki eraldiseisvaid lepinguid, mille alusel me teile teenuseid pakume, reguleerivad ja tõlgendatakse kooskõlas Eesti seadustega.

19. JAOTIS – TEENUSTE TINGIMUSTE MUUDATUSED
Sellel lehel saate igal ajal vaadata teenusetingimuste uusimat versiooni.
Jätame endale õiguse oma äranägemisel värskendada, muuta või asendada nende teenusetingimuste mis tahes osa, postitades uuendused ja muudatused meie veebisaidile. Teie kohustus on meie veebisaiti regulaarselt muudatuste suhtes kontrollida. Teie jätkuv kasutamine või juurdepääs meie veebisaidile või teenusele pärast käesolevates teenusetingimustes tehtud muudatuste postitamist tähendab nende muudatustega nõustumist.

20. JAOTIS – KONTAKTANDMED
Küsimused teenusetingimuste kohta tuleb saata meile aadressil steen@thehopedistillery. eu.
Sule (esc)

Hüpikaken

Kasutage seda hüpikakent meililisti registreerumisvormi manustamiseks. Teise võimalusena kasutage seda lihtsa kutsena tegevusele koos lingiga tootele või lehele.

Vanuse kinnitamine

Sisestusklahvi klõpsamisega kinnitate, et olete alkoholi tarbimiseks piisavalt vana. 18+

Otsing

Ostukorv

Teie ostukorv on hetkel tühi.
Osta nüüd